Duolingo
Site language: English
Get started

dziewczynki

Translation

girls, girls', little girl

Nie
znamy
tamtej
dziewczynki
.

We do not know that girl.

8 Comments

Nie
słyszę
dziewczynki
.

I do not hear the girl.

7 Comments

Nie
widzę
dziewczynki
.

I do not see the girl.

12 Comments

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started