Duolingo
Site language: English
Get started

dziewczynki

Translation

(little) girl, (little) girls, girls

Nie
znamy
tamtej
dziewczynki
.

We do not know that girl.

8 Comments

Nie
słyszę
dziewczynki
.

I do not hear the girl.

7 Comments

Nie
widzę
dziewczynki
.

I do not see the girl.

13 Comments
Show More Sentences
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.