Duolingo
Site language: English
Get started

dziewięćdziesiąt

Translation

ninety

Moja
babcia
i
mój
dziadek
mają
dziewięćdziesiąt
lat
.

My grandmother and my grandfather are ninety years old.

3 Comments

Moja
babcia
i
mój
dziadek
mają
dziewięćdziesiąt
lat
.

My grandmother and my grandfather are ninety years old.

3 Comments

Dziesięć
i
dziewięćdziesiąt
to
sto

Ten and ninety is a hundred

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started