Duolingo
Site language: English
Get started

dziewiętnaście

Translation

nineteen

Siedemnaście
,
osiemnaście
,
dziewiętnaście
,
dwadzieścia

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty

11 Comments

Siedemnaście
,
osiemnaście
,
dziewiętnaście
,
dwadzieścia

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty

11 Comments

Ona
kupuje
dziewiętnaście
niebieskich
talerzy
.

She is buying nineteen blue plates.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started