Duolingo
Site language: English
Get started

elektryczność

Translation

electricity (Acc.), electricity (Nom.), electricity

Nie
umiem
żyć
bez
elektryczności
.

I cannot live without electricity.

7 Comments

Elektryczność
jest
bardzo
ważna
dla
naszego
społeczeństwa
.

Electricity is very important for our society.

Elektryczność
jest
bardzo
ważna
dla
naszego
społeczeństwa
.

Electricity is very important for our society.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started