Duolingo
Site language: English
Get started

gdyby

Translation

if

Czytalibyśmy
gazety
,
gdybyśmy
mieli
więcej
czasu
.

We would be reading newspapers if we had more time.

2 Comments

Gdybym
miał
psa
,
byłbym
szczęśliwy
.

If I had a dog, I would be happy.

12 Comments

Byłabym
z
tobą
,
gdybym
mogła
.

I would be with you if I could.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started