Duolingo
Site language: English
Get started

język

Translation

tongue, language

Język
polski
jest
bardzo
łatwy
,
prawda
?

The Polish language is very easy, right?

10 Comments

Język
polski
jest
bardzo
łatwy
,
prawda
?

The Polish language is very easy, right?

10 Comments

Jestem
tłumaczem
języka
polskiego
.

I am a Polish language translator.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started