Duolingo
Site language: English
Get started

jakość

Translation

quality, standard

Jakość
jest
bardzo
ważna
dla
nas
.

Quality is very important to us.

3 Comments

Ilość
czy
jakość
?

Quantity or quality?

6 Comments

Jakość
jest
bardzo
ważna
dla
nas
.

Quality is very important to us.

3 Comments
Show More Sentences

Related discussions

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.