Duolingo
Site language: English
Get started

jeździć

Translation

to go (by vehicle), to drive, to ride

Oni
zawsze
jeżdżą
do
biura
samochodem
.

They always go to the office by car.

7 Comments

Jeżdżę
do
mojej
mamy
co
tydzień
.

I go to my mom's every week.

16 Comments

Każdego
roku
w
sierpniu
jeździ
do
Niemiec
.

Every year in August she goes to Germany.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started