Duolingo
Site language: English
Get started

jogurt

Translation

yogurt

Kupuję
jogurt
truskawkowy
.

I am buying a strawberry yogurt.

3 Comments

Nie
wiem
czy
lubię
jogurt
.

I do not know if I like yogurt.

9 Comments

Dziewczynka
nie
lubi
tego
jogurtu
.

The girl does not like this yogurt.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started