Duolingo
Site language: English
Get started

każdy

Translation

every, everyone, each

Moja
znajoma
pracuje
w
każdy
poniedziałek
.

My acquaintance works every Monday.

2 Comments

Każdy
człowiek
jest
dobry
.

Every human is good.

17 Comments

Moja
znajoma
pracuje
w
każdy
poniedziałek
.

My acquaintance works every Monday.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started