Duolingo
Site language: English
Get started

kilogramów

Translation

kilograms (Gen.)

Masa
tej
walizki
jest
mniejsza
niż
dziesięć
kilogramów
.

The mass of this suitcase is less than ten kilograms.

2 Comments

Masa
tego
samochodu
to
dwa
tysiące
kilogramów
.

The mass of this car is two thousand kilograms.

2 Comments

Ona
waży
sześćdziesiąt
kilogramów
.

She weighs sixty kilograms.

3 Comments
Show More Sentences
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.