Duolingo
Site language: English
Get started

koszykówka

Translation

basketball

Wolę
koszykówkę
od
siatkówki
.

I prefer basketball to volleyball.

7 Comments

Moim
ulubionym
sportem
jest
koszykówka
.

My favorite sport is basketball.

Mój
tata
ogląda
mecz
koszykówki
.

My dad is watching a basketball match.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started