Duolingo
Site language: English
Get started

krótszy

Translation

shorter, shorter (sg. masc. Nom.)

Luty
jest
krótszy
niż
styczeń
.

February is shorter than January.

4 Comments

Dziś
jest
najkrótszy
dzień
w
roku
.

Today is the shortest day of the year.

9 Comments

Ta
książka
jest
krótsza
od
tamtej
.

This book is shorter than that one.

7 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started