Duolingo
Site language: English
Get started

mężczyzny

Translation

man

Nie
znacie
tamtego
mężczyzny
.

You do not know that man.

4 Comments

Nie
lubię
tego
mężczyzny
.

I do not like this man.

11 Comments

Nie
widzę
tamtego
mężczyzny
.

I do not see that man.

15 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started