Duolingo
Site language: English
Get started

miłość

Translation

love

Czym
jest
miłość
?

What is love?

12 Comments

Twoja
żona
potrzebuje
więcej
miłości
.

Your wife needs more love.

2 Comments

On
jest
miłością
mojego
życia
.

He is the love of my life.

0 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started