Duolingo
Site language: English
Get started

mniejszość

Translation

minority

Mniejszość
ludzi
lubi
poniedziałek
.

A minority of people like Monday.

5 Comments

Mniejszość
ludzi
nie
pracuje
.

A minority of people do not work.

8 Comments

Mniejszość
ludzi
lubi
lato
.

A minority of people like summer.

29 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started