Duolingo
Site language: English
Get started

naprawiony

Translation

repaired, repaired (sg. masc. Nom.)

Mój
samochód
został
naprawiony
przez
mojego
tatę
.

My car was repaired by my dad.

3 Comments

Twoje
okulary
zostaną
naprawione
w
poniedziałek
.

Your eyeglasses will be repaired on Monday.

7 Comments

Mój
samochód
został
naprawiony
przez
mojego
tatę
.

My car was repaired by my dad.

3 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started