Duolingo
Site language: English
Get started

niemcy

Translation

Germany

Niemcy
to
bogaty
kraj
.

Germany is a wealthy country.

2 Comments

Pracuję
w
Niemczech
,
choć
mieszkam
w
Polsce
.

I work in Germany, although I live in Poland.

11 Comments

Mieszkam
we
Włoszech
,
ale
pracuję
w
Niemczech
.

I live in Italy but I work in Germany.

12 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started