Duolingo
Site language: English
Get started

osiemnaście

Translation

eighteen

Siedemnaście
,
osiemnaście
,
dziewiętnaście
,
dwadzieścia

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty

11 Comments

Pracuję
osiemnaście
tygodni
.

I work for eighteen weeks.

6 Comments

Mam
osiemnaście
lat
.

I am eighteen years old.

1 Comment
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started