Duolingo
Site language: English
Get started

paczka

Translation

package, parcel

Chcę
wysłać
paczkę
.

I want to send a package.

2 Comments

Sprawdź
,
gdzie
jest
moja
paczka
.

Check where my package is.

Nie
mogę
wysłać
tej
paczki
,
bo
jest
za
ciężka
.

I cannot send this package because it is too heavy.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started