Duolingo
Site language: English
Get started

pełny

Translation

full

Przepraszam
,
nasz
hotel
jest
pełny
.

I am sorry, our hotel is full.

1 Comment

Czy
ta
szklanka
jest
do
połowy
pełna
czy
do
połowy
pusta
?

Is this glass half full or half empty?

15 Comments

Przepraszam
,
nasz
hotel
jest
pełny
.

I am sorry, our hotel is full.

1 Comment
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started