Duolingo
Site language: English
Get started

pięćdziesiąt

Translation
fifty
Dlaczego
kupujesz
pięćdziesiąt
noży
?
Why are you buying fifty knives?
2 Comments
Ona
ma
pięćdziesiąt
sukienek
.
She has fifty dresses.
5 Comments
Czterdzieści
,
pięćdziesiąt
,
sześćdziesiąt
Forty, fifty, sixty
11 Comments
Show More Sentences
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.