Duolingo
Site language: English
Get started

pięćdziesiąt

Translation

fifty

Dlaczego
kupujesz
pięćdziesiąt
noży
?

Why are you buying fifty knives?

2 Comments

Ona
ma
pięćdziesiąt
sukienek
.

She has fifty dresses.

5 Comments

Czterdzieści
,
pięćdziesiąt
,
sześćdziesiąt

Forty, fifty, sixty

11 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started