Duolingo
Site language: English
Get started

prezentacja

Translation

presentation, introduction

Nie
podoba
mi
się
moja
prezentacja
.

I do not like my presentation.

7 Comments

Jaki
jest
tytuł
twojej
prezentacji
?

What is the title of your presentation?

5 Comments

Kiedy
zaczynasz
prezentację
?

When do you start the presentation?

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started