Duolingo
Site language: English
Get started

przeczytać

Translation

read, to read

Musisz
przeczytać
moją
książkę
!

You have to read my book!

2 Comments

Co
chcesz
przeczytać
?

What do you want to read?

3 Comments

Nie
mogę
tego
przeczytać
.

I cannot read this.

9 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started