Duolingo
Site language: English
Get started

przedmiot

Translation

object, subject, thing

Jaki
jest
twój
ulubiony
przedmiot
w
szkole
?

What is your favorite subject at school?

17 Comments

Jakiego
koloru
jest
ten
przedmiot
?

What color is this object?

14 Comments

Widzę
mały
czerwony
przedmiot
.

I see a small red object.

9 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started