Duolingo
Site language: English
Get started

przewodnik

Translation

guide

Ona
nigdy
nie
zwiedza
z
przewodnikiem
.

She never goes sightseeing with a guide.

4 Comments

Zwiedzamy
miasto
z
przewodnikiem
.

We are touring the city with a guide.

11 Comments

Nie
potrzebuję
przewodnika
,
potrzebuję
mapy
.

I do not need a guide, I need a map.

11 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started