Duolingo
Site language: English
Get started

relacja

Translation

relationship, relation

Jaka
jest
relacja
pomiędzy
przeszłością
a
przyszłością
?

What is the relationship between past and future?

13 Comments

Jakie
masz
relacje
z
matką
?

What kind of relationship do you have with your mother?

16 Comments

Jaka
jest
relacja
pomiędzy
przeszłością
a
przyszłością
?

What is the relationship between past and future?

13 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started