Duolingo
Site language: English
Get started

rozdział

Translation

chapter

Który
rozdział
musimy
przeczytać
?

Which chapter do we have to read?

9 Comments

Nie
widzę
tytułu
tego
rozdziału
.

I do not see the title of this chapter.

4 Comments

Który
rozdział
musimy
przeczytać
?

Which chapter do we have to read?

9 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started