Duolingo
Site language: English
Get started

rysować

Translation

draw, to draw

Dzieci
lubią
rysować
zwierzęta
.

Children like to draw animals.

2 Comments

Moje
dziecko
nienawidzi
rysować
.

My child hates to draw.

4 Comments

Umiem
liczyć
i
rysować
!

I can count and draw!

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started