Duolingo
Site language: English
Get started

rzeczywistość

Translation

reality

Rzeczywistość
jest
zupełnie
inna
.

The reality is entirely different.

5 Comments

To
jest
twoja
nowa
rzeczywistość
.

This is your new reality.

2 Comments

Rzeczywistość
jest
zupełnie
inna
.

The reality is entirely different.

5 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started