Duolingo
Site language: English
Get started

siedemdziesiąt

Translation

seventy

Jeden
szef
zatrudnia
siedemdziesiąt
tysięcy
pracowników
.

One boss employs seventy thousand employees.

4 Comments

Jeden
szef
zatrudnia
siedemdziesiąt
tysięcy
pracowników
.

One boss employs seventy thousand employees.

4 Comments

Sprzedaję
siedemdziesiąt
baterii
.

I am selling seventy batteries.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started