Duolingo
Site language: English
Get started

siedemnaście

Translation

seventeen

Siedemnaście
,
osiemnaście
,
dziewiętnaście
,
dwadzieścia

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty

11 Comments

One
mają
siedemnaście
zwierząt
w
domu
.

They have seventeen animals at home.

5 Comments

Dziesięć
i
siedem
to
siedemnaście
.

Ten and seven is seventeen.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started