Duolingo
Site language: English
Get started

siedzenie

Translation

sitting

Siedzenie
w
jednym
miejscu
nie
jest
łatwe
.

Sitting in one place is not easy.

10 Comments

Ona
nie
lubi
siedzenia
w
domu
.

She does not like sitting at home.

7 Comments

Siedzenie
w
jednym
miejscu
nie
jest
łatwe
.

Sitting in one place is not easy.

10 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started