Duolingo
Site language: English
Get started

silniejszy

Translation

stronger (sg. masc. Nom.)

Jestem
silniejszy
od
ciebie
.

I am stronger than you.

5 Comments

Które
zwierzę
jest
najsilniejsze
?

Which animal is the strongest?

3 Comments

Nasze
społeczeństwo
jest
teraz
silniejsze
.

Our society is stronger now.

7 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started