Duolingo
Site language: English
Get started

społeczeństwo

Translation

society (Acc.), society (Nom.)

Nasze
społeczeństwo
szanuje
starych
ludzi
.

Our society respects old people.

2 Comments

Nasze
społeczeństwo
nie
czyta
książek
.

Our society does not read books.

3 Comments

Nasze
społeczeństwo
szanuje
starych
ludzi
.

Our society respects old people.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started