Duolingo
Site language: English
Get started

sześćdziesiąt

Translation

sixty

Mój
dziadek
ma
sześćdziesiąt
lat
.

My grandfather is sixty years old.

2 Comments

Sześćdziesiąt
osób
idzie
do
więzienia
.

Sixty people are going to prison.

9 Comments

Czterdzieści
,
pięćdziesiąt
,
sześćdziesiąt

Forty, fifty, sixty

11 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started