Duolingo
Site language: English
Get started

tradycyjny

Translation

traditional

Nie
lubię
tradycyjnych
śniadań
.

I do not like traditional breakfasts.

1 Comment

Kocham
tradycyjne
polskie
jedzenie
!

I love traditional Polish food!

3 Comments

Nie
lubię
tradycyjnych
rozwiązań
.

I do not like traditional solutions.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started