Duolingo
Site language: English
Get started

trzydzieści

Translation

thirty

Moja
mama
ma
trzydzieści
trzy
lata
.

My mom is thirty-three years old.

5 Comments

Styczeń
ma
trzydzieści
jeden
dni
.

January has thirty-one days.

1 Comment

Trzydzieści
dwa

Thirty-two

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started