Duolingo
Site language: English
Get started

większość

Translation

majority

Większość
ludzi
nie
lubi
poniedziałków
.

The majority of people do not like Mondays.

5 Comments

Większość
zwierząt
pije
wodę
.

The majority of animals drink water.

5 Comments

Większość
ludzi
je
mięso
.

The majority of people eat meat.

13 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started