Duolingo
Site language: English
Get started

wielka brytania

Translation

Great Britain

Wielka
Brytania
jest
tutaj
!

Great Britain is here!

19 Comments

Jesteśmy
z
Francji
,
ale
mieszkamy
w
Wielkiej
Brytanii
.

We are from France, but we live in Great Britain.

5 Comments

Cała
moja
rodzina
pracuje
w
Wielkiej
Brytanii
.

My whole family works in Great Britain.

3 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started