Duolingo
Site language: English
Get started

wolniejszy

Translation

slower (sg. masc. Nom.)

Rower
jest
wolniejszy
od
samochodu
.

A bicycle is slower than a car.

1 Comment

Jesteś
wolniejszy
niż
żółw
!

You are slower than a turtle!

9 Comments

Nienawidzę
biegać
!
Zawsze
jestem
najwolniejszy
.

I hate running! I am always the slowest.

1 Comment
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started