Duolingo
Site language: English
Get started

wszędzie

Translation

everywhere, anywhere

Wątpię
,
czy
wszędzie
jest
gorąco
.

I doubt if it is hot everywhere.

1 Comment

Możemy
spotkać
się
wszędzie
.

We can meet anywhere.

13 Comments

Wszędzie
istnieją
problemy
.

Problems exist everywhere.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started