Duolingo
Site language: English
Get started

wydawać

Translation

spend

Twój
brat
wydaje
się
wesoły
.

Your brother seems cheerful.

16 Comments

Wasza
kaczka
wydaje
się
idealna
.

Your duck seems perfect.

9 Comments

Nasz
kierowca
wydaje
się
być
dobrym
człowiekiem
.

Our driver seems to be a good person.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started