Duolingo
Site language: English
Get started

złoty

Translation

zloty, złoty

Jedno
euro
to
mniej
więcej
cztery
złote
.

One euro is more or less four złoty.

4 Comments

Samochód
kosztuje
czterdzieści
tysięcy
złotych
.

The car costs forty thousand złoty.

1 Comment

Masz
dwanaście
złotych
?

Do you have twelve złoty?

11 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started