Duolingo
Site language: English
Get started

zachowanie

Translation

behavior

Podoba
mi
się
zachowanie
twojego
dziecka
.

I like the behavior of your child.

2 Comments

Jego
zachowanie
jest
bardzo
dziwne
.

His behavior is very strange.

6 Comments

Podoba
mi
się
zachowanie
twojego
dziecka
.

I like the behavior of your child.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started