Duolingo
Site language: English
Get started

zamówienie

Translation

order

Nie
dostałem
rachunku
do
mojego
zamówienia
.

I did not get a bill for my order.

8 Comments

Twoje
zamówienie
jest
gotowe
.

Your order is ready.

Nie
mam
twojego
zamówienia
.

I do not have your order.

Show More Sentences
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.