Duolingo
Site language: English
Get started

zjawisko

Translation

phenomenon

To
zjawisko
jest
bardzo
ciekawe
.

This phenomenon is very interesting.

2 Comments

Nigdy
nie
słyszałem
o
tym
zjawisku
.

I have never heard about this phenomenon.

6 Comments

To
zjawisko
jest
bardzo
ciekawe
.

This phenomenon is very interesting.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started