Duolingo
Site language: English
Get started

zjedzony

Translation

eaten, eaten (sg. masc. Nom.)

Mój
pająk
został
zjedzony
przez
owcę
.

My spider was eaten by a sheep.

22 Comments

Dlaczego
te
pomidory
nie
zostały
zjedzone
?

Why were these tomatoes not eaten?

2 Comments

Mój
pająk
został
zjedzony
przez
owcę
.

My spider was eaten by a sheep.

22 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started