Duolingo
Site language: English
Get started

znają

Translation

(they) know

One
znają
i
kochają
tamtego
mężczyznę
.

They know and love that man.

4 Comments

Oni
znają
tego
kota
.

They know this cat.

10 Comments

Nowi
mężczyźni
znają
tamtą
kobietę
.

The new men know that woman.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started