Duolingo
Site language: English
Get started

deixado

Translation
left, let, allowed
Conjugation of deixar
Eu
lembraria
se
tivesse
deixado
as
chaves
no
carro
.
I would remember if I had left the keys in the car.
12 Comments
Eu
saberia
se
tivesse
deixado
a
porta
aberta
.
I would know if I had left the door open.
3 Comments
Eu
pensei
que
eu
tivesse
deixado
a
porta
aberta
.
I thought I had left the door open.
8 Comments
Show More Sentences

All conjugations of deixar

personpresentpastfuture
eudeixodeixeideixarei
tudeixasdeixastedeixarás
ele/ela/vocêdeixadeixoudeixará
nósdeixamosdeixámosdeixamosdeixaremos
vósdeixaisdeixastesdeixareis
eles/elas/vocêsdeixamdeixaramdeixarão
Show more tenses →
Learn Portuguese in just 5 minutes a day. For free.